روز مجلس

روز مجلس

شهادت ایت الله حسن مدرس و روز مجلس گرامی باد

روز مجلس

تشکیل جهاد دانشگاهی

آینده دانشگاه در گرو دغدغه‌مندی نهادهای انقلابی همچون جهاد دانشگاهی است.

روز تعاون

روز تعاون که تجلی گر احیای ارزش های مبتنی بر همبستگی و مشارکت اجتماعی می

امتیاز دهی به این مطلب
Ratings forروز مجلس