انتخاب زبان | Select Language

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد
علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر.
سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب