سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد.

  ارزش این طلای سیاه بر هیچ کس پوشیده نیست. طلایی که بر سرش جنگ است، اما در تمام ادوار  تاریخ نجات دهنده بشریت بود.

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب