مهران کردمیر

مهران کردمیر

مهران کردمیر، مدیر تولید دفتر صدا و سیما در بیروت لبنان، مدرس زبان و ادبیات عربی با لحجه های فصیح و لهجه لبنانی در دانشگاه آزاد، وزارت علوم، دانشگاه پیام نور مترجم و ویراستار رسمی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب