ایران مسعودی

ایران مسعودی

نمونه صدای فارسی

نمونه صدای عربی

نمونه صدای انگلیسی

نمونه صدای فرانسوی

ایران مسعودی متولد سال 1359 دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شروع فعالیت از سال 1390. سابقه کار در حوزه های صداپیشگی، گویندگی، نریشن، دوبله، دارای توانایی صداسازی و لهجه‌های مختلف، زبان‌های فارسی، کوردی، انگلیسی، فرانسه و عربی.

 

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب