فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد همیشه نماد رفتن ها و آمدن هایی است که دل های بسیاری را شاد یاغمگین میسازد؛همیشه در سالن ها افرادی را میبینی که چشم انتظار دیدارمسافر خود هستند یا افرادی که همچنان تا آخرین لحظه درگیر چالش درونی رفتن یا ماندن. فرودگاه ها همیشه بعنوان یکی از مکانهایی هستند که اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را به چشم دیده است ؛عشاقی را که برای آخرین لحظات در فرودگاه کنار هم بودند و همیشه این مکان را بعنوان آخرین جایی که باهم در آن حضور داشتند به یاد دارند یاحتی مکانی برای رقم زدن بزرگترین اتفاقات تاریخی و سیاسی هر کشور دانست. فرودگاه مهرآباد سالها نماد تمدن ایران در حال پیشرفت بود.

فرودگاه مهرآباد

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب