خدیجه رحمت زهی

خدیجه رحمت زهی

خدیجه رحمت زهی ، تهیه کننده رادیویی گوینده بلوچی چکاوا است که سابقه ۳ سال مجری تلویزیون برنامه مهرهنکین (بلوچی) ، ۱۵ سال تهیه کنندگی برنامه رادیویی بلوچی ماهکان و ۱۷ سال گویندگی محلی بلوچی را دارد .ایشان دارای مدرک فوق لیسانس جغرافیا برنامه ریزی روستایی از دانشگاه پیام نور بیرجند می باشد.

 
امتیاز دهی به این مطلب