تقویم باستانی و دیرینه آریایی، پر از روزهای زیبا و ماندگار است که مردم ایران را به نیکوترین لحظه ها و  و روزهایی که گذشت یاد آور می کند. تیرگان که روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر اش بر بلندای البرز است و به روایتی از ابوریحان بیرونی روز جایگاه قلم و نویسنده ایرانی است؟ از همان روزهاست. این روز زیبا همه ساله توسط زرتشتیان و دیگر ایرانیان سرزمینمان تبدیل به ضیافتی شاد و پر جوش و خروش میشد.

جشن تیرگان

میلاد حضرت معصومه

میلاد بانو مهر و وفا، مظهر جود و سخا، کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب