روز نیایش و ستایش از پروردگار برای زیبا ترین عنصر هستی، آب

روز پاکی و صافی و بی آلایشی

و روز آناهیتا، ایزد آب های روان بر همه ایرانیان مبارک

جشن آبانگان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب