فاطمه حسینی

فاطمه-حسینی--

فاطمه حسینی گوینده ترک زبان ساکن تبریز که دوره فن بیان وگویندگی نزد خانم زهرا محمودیه گوینده رادیوجوان گذرانده است. ایشان دانشجوی بیولوژی دانشگاه تبریز می باشد.

 

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب