امیرحسین طاهری

امیرحسین-طاهری

امیرحسین طاهری متولد 1362 کار گویندگی را از سال 1386 گویندگی را در حوزه های تیزرهای تبلیغاتی ، نریتور برنامه های ورزشی ، سیاسی ، مستندهای فرهنگی و اجتماعی آغاز کرد. ایشان دارای مهارت تهیه و تولید پادکستهای اموزشی و داستان و سرگرمی نیز هستند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب