انتخاب زبان | Select Language

روز خاطرات عاشقانه

 بی‌هیچ تردیدی، در سفر عشق و شیفتگی، خاطرات زیادی وجود دارد، یکنواختی و تکرار شاید، عشق را مثل قبل در دلمان پررنگ نگه ندارد و

ادامه مطلب »