انتخاب زبان | Select Language

روز هپاتیت

 عفونت عامل اصلی آن است و کبد را اسیر میکند. اما بهداشت و پاکیزگی دشمن اصلی این بیماری است، با یک زندگی بدون الکل و

ادامه مطلب »