روز دریانورد

به ظاهر پیشه مفرح و جذاب ای می آید. زندگی و کار در بستر یکی از زیباترین خلقت های پروردگار. اما بی‌شک دریانوردی حرفه ای

ادامه مطلب »