انتخاب زبان | Select Language

روز کلاه

نوک دماغش از سرما یخ زده، باد به صورت کودکانه و زیبایش سیلی میزند، گلهای سرما زده اما زیبا، دستهای او را پوشانده، با راننده‌ها

ادامه مطلب ...