روز مارمولک

 چشم های درشت، سرعت عجیبش با شتاب بالا و خنده مرموزانه اش، چشم ها را بر روی جثه ریزش می بندد و به اندازه لشکری

ادامه مطلب »

روز تامین اجتماعی

افرادی هستند که تمام زورشون رو میزنند، اما به هر دلیلی نتونستند اونطور که باید از پس زندگی معمولی و خرجشون بربیاند. ولی هستند عده

ادامه مطلب »