انتخاب زبان | Select Language

روز ویولن

حالتی که در نواختن ایجاد می کند، با تمام ساز های جهان فرق دارد. با کشیدن آرشه چوبی مشهور، بر روی آن سیم های زمخت

ادامه مطلب »

روز اسب

نجیب است و بی شک این صفت برازنده این موجود با وقار و صلابت است. زیبایی و شکوه بی مثالش، به قدری زیاد است که

ادامه مطلب »