انتخاب زبان | Select Language

روز بیماری لوپوس

تصور اینکه سیستم ایمنی بدن ما به اندازه‌ای فعال شود که با تولید آنتی بادی های فراوان، در نهایت به سلولهای سالم بدن خودمان صدمه

ادامه مطلب ...