روز زنبق

در یکی از تیره هایش طلای خوراکی پنهان شده،  طلایی به اسم زعفران که وقتی با غذا تلفیق می شود،  طوری آن را زیر و

ادامه مطلب »

روز ماما

از همان دوران بلوغ و نوجوانی کنار دختران و بانوان هستند تا با کمکی که به آن ها در حوزه بهداشت، مشاوره و بارداری می

ادامه مطلب »

روز آسم

در جهان امروز که آلودگی حرف اول را می‌زند و در کلان شهرها به جای هوای پاک، سرب خالص را تنفس میکنیم ، خیلی دور

ادامه مطلب »

روز بدون مشق

کبکش خروس می خواند و تمام راه مدرسه تا خانه را می‌دود و با حس و حالی نه مثل همیشه، سلام می‌کند.  برای نداشتن فقط

ادامه مطلب »