روز شمع

این روز زیبا، روز دعا و نیایش است. که در اغلب کشورهای جهان، شمع در دست می گیرند و به خیابان ها می روند تا

ادامه مطلب »

روز جهانی خاک

روز خاککافی است / آسمانِ بغض کند و کمی باران ببارد / آنگاه دلت تازه میشود / با بویِ خوشِ خاکِ خیس خورده / و

ادامه مطلب »