زادروز ملاصدرا

خالق حکمت متعالیه است و هستی و وجود را واضح ترین و بدیهی ترین چیز در جهان می داند. او که از بزرگترین دانشمندان دنیا

ادامه مطلب »