انتخاب زبان | Select Language

روز خط بریل

پسر کوچکی که از همان کودکی چشمانش برای همیشه ندید، اما ذهن و قلبش، مجوز ناامیدی را صادر نکرد و در پانزده سالگی با پشتکارش،

ادامه مطلب »