انتخاب زبان | Select Language

روز نامه رسان

 مکان مشخص و دکه ای وجود نداشت، هر روز بسته های سنگین روزنامه را با دستهای کوچکش می‌گرفت تا دیگران را از اخبار روز مطلع

ادامه مطلب »