روز شکرگزاری

روزی که جهانیان دستانشان را رو به سپهر آبی دراز می‌کنند و برای نعمتهایی که در اختیارشان است، ایزد منان را سپاس می گویند، چون

ادامه مطلب »