انتخاب زبان | Select Language

روز زن در مهندسی

در تمام جهان و خصوصا کشورهایی که بیشتر پیرو سنت هستند، زنان را دور از هر فن و مهندسی می‌دانند. اما حقیقت این است که

ادامه مطلب »