انتخاب زبان | Select Language

روز تلفن ثابت

شاید روزهایی که مجبور بودیم احساساتمان را، روی کاغذ نامه و پشت کلمات مجهول پنهان کنیم، یا زمانی که ساعت ها روی پا ایستادیم تا

ادامه مطلب ...