انتخاب زبان | Select Language

روز تبعیض نژادی

شاید اگر هر فردی می توانست قبل از متولد شدن، شرایطش، سرزمینش، خانواده اش و ظاهرش را گلچین کند. بهترین را برای خودش بر می

ادامه مطلب »