روز انسان دوستی

 این که با تصمیم هایمان می شود به آن چیزی که دوست داریم برسیم را برای لحظاتی کنار بگذاریم و بدانیم که گاهی بعضی از

ادامه مطلب »