روز اسب

نجیب است و بی شک این صفت برازنده این موجود با وقار و صلابت است. زیبایی و شکوه بی مثالش، به قدری زیاد است که

ادامه مطلب »