روز آشتی

مهم نیست کی مقصر است/ باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است/ در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه

ادامه مطلب »