تاریخ دوبلاژ
مطالب مفید

دوبله یا زیرنویس؟ هیچ یک

منبع: ماهنامه سینمایی فیلم- شماره 145: سعید کاشفی برگردان زبانی به زبانی دیگر در یک فیلم، هنوز و همچنان در دنیا با مخالفت های بسیاری

ادامه مطلب »