برچسب: دوبله یا زیرنویس

دوبله یا زیرنویس
بلاگ

دوبله یا زیرنویس؟ هیچ یک

منبع: ماهنامه سینمایی فیلم- شماره ۱۴۵: سعید کاشفی برگردان زبانی به زبانی دیگر در یک فیلم، هنوز و همچنان در دنیا با مخالفت های بسیاری

ادامه مطلب »