اصطلاحات ایرانی دوبله

لغت نامه دوبله

منبع: ماهنامه سینمایی فیلم- شماره 145 عباس بابویهی، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک است و پایان نامه تحصیلی اش «صدا و بیان در سینما» عنوان

ادامه مطلب ...