صدای دوبلورهای ایرانی

1قالب-دایره-المعارف---

هر سرزمینی در هر جایگاهی، مفاخری دارد که به آنها افتخار میکند، می تواند در عالم هنر باشد یا در جهان علم و صنعت. اما چیزی که در این میان مهم است، حضور افرادی است که با علم یا هنرشان باعث سرافرازی و افتخار سرزمینشان شدند. اما صدای دوبلورهای ایرانی در جهان، صدای خوشی است، صدایی است که باعث شده تا بزرگ ترین بازیگرهای جهان در دهه های گذشته، راه درازی تا ایران بیایند و صدای گوینده ای که به جای آنها حرف زده است را بشنوند و احساس کنند که حقیقتا خودشان دارند حرف میزنند. گویندگان ایرانی در تمام این سالها نه تنها به ایرانیان، بلکه به جهانیان ثابت کرده اند که در حوزه دوبله درخشانند و عملکردشان در تمام این سالها، خصوصا دهه های اول، که دوبله جای خودش را در تمام جهان باز کرده بود، درخشان و بی بدیل بوده است و آثاری را با صدایشان ماندگار کرده اند، که پس از سالها مثل یک گنجینه قیمتی و با ارزش می توان به آن افتخار کرد. با این تفاسیر اگر کنجکاو شدید تا صدای دوبلورهای ایران را بشنوید به سایت chakava.com  مراجعه کنید.

مطلب پیشنهادی:

دایره المعارف چکاوا

وبسایت تخصصی چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب