با هوش و تفکر نو آورانه اش، صنعتی را در جهان به راه انداخت که مرزهای فناوری و تکنولوژی را دگرگون کرد، کامپیوتر های غول آسا را کوچک و کوچک تر کرد و انسانها را به تکنولوژی و پیشرفت نزدیک تر. او دنیای پیرامونش را با اهدافش تغییر داد و اپل آخرین یادگاری او برای کره زمین بود.

روز استیو جابز

 این سیب گاز زده جذاب و پرطرفدار، هنوز هم بین علاقه مندان به تکنولوژی تافته جدا بافته و عزیزدل است.

روز استیو جابز

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب