زادروز ویلیام شکسپیر (نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی)

خالق اتلو و هملت است و با آثار بی نظیر و بی تکرارش، سال‌های زیادی است که مردم جهان را شگفت زده می کند. آفرینش قصه های پر از تعلیق و تجربه او که هر کدامشان میتواند چراغ روشنی بر راه های نرفته باشد، میراث بزرگ او برای نسل های آینده است. داستان‌ها و نمایشنامه‌های او تاریخ مصرف ندارد و بی دلیل نیست که او را برترین و بزرگترین نویسنده جهان می دانند.

زادروز ویلیام شکسپیر (نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی)

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب