شعر زیباترین زبان ممکن برای ابراز وجود است و این مرد بزرگ برای فرهنگ سازی در این عرصه دلنشین بسیار کوشید و از هیچ تلاشی مضایقه نکرد. این هنرمند بزرگ تبریزی، استاد شهریار، سالهای زیادی به فارسی و آذری شعر سرود و شاهکارهای بسیاری را به هنر ایران اضافه کرد.

بزرگداشت استاد شهریار

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب