انتخاب زبان | Select Language

روز نوتلا

کودک های مدرسه ای که برای صبحانه خوردن با خانواده خود، تا همین چند وقت پیش جنگ زرگری راه می انداختند، چند روزی میشود که با صورتی شسته و لبی خندان و رویی گشاده سر میز صبحانه مینشیند و برای عصرانه هم لحظه شماری میکنند، چرا که لذت چشیدنِ این شیرینی آب شده قهوه ای جهان را برایشان زیباتر میکند.

روز نوتلا مبارک

روز نوتلا

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب