اگر نزدیک به صد و سی سال است که مردم جهان، با راحتی خیال، شیر می نوشند یا از کنار حیوانات، به‌خصوص سگ هایی که زندگی با آنها خوب تا نکرده، رد میشوند، باید بدانید که بانی این راحتی خیال، مردی فرانسویست ،که بیشتر عمرش را وقف کشف داروی ضد هاری و میکروب در لبنیات کرد.

زادروز لویی پاستور مبارک

زادروز لویی پاستور

زادروز خردمندی که علم و صلح را نجات دهنده انسان، و آینده را سهمِ کسانی می دانست که برای رنج بشریت تلاش می کنند مبارک.

زادروز لویی پاستور

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب