زادروز لویی پاستور

اگر نزدیک به صد و سی سال است که مردم جهان، با راحتی خیال، شیر می نوشند یا از کنار حیوانات، به‌خصوص سگ هایی که زندگی با آنها خوب تا نکرده، رد میشوند، باید بدانید که بانی این راحتی خیال، مردی فرانسویست ،که بیشتر عمرش را وقف کشف داروی ضد هاری و میکروب در لبنیات کرد.

زادروز لویی پاستور مبارک

زادروز لویی پاستور

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب