اگر نزدیک به صد و سی سال است که مردم جهان، با راحتی خیال، شیر می نوشند یا از کنار حیوانات، به‌خصوص سگ هایی که زندگی با آنها خوب تا نکرده، رد میشوند، باید بدانید که بانی این راحتی خیال، مردی فرانسویست ،که بیشتر عمرش را وقف کشف داروی ضد هاری و میکروب در لبنیات کرد.

زادروز لویی پاستور مبارک

زادروز لویی پاستور

زادروز خردمندی که علم و صلح را نجات دهنده انسان، و آینده را سهمِ کسانی می دانست که برای رنج بشریت تلاش می کنند مبارک.

زادروز لویی پاستور

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب