زادروز کاظم معتمد نژاد (پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران)

زاده خاک خراسان بود و دست پرورده خانواده‌ای اهل ادب و فرهنگ. در اواخر دهه ۳۰ با مدیر روزنامه کیهان آشنا و جرقه مصمم شدن حضورش در این حرف زده شد. هم ادب و ارتباطات را می‌شناخت و هم وکالت را. بها و ارزش زیادی به رشته ارتباطات داد و با پشتکارش این رشته به یکی از گرایش های علوم انسانی تبدیل شد.

زادروز کاظم معتمد نژاد (پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران)

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب