زادروز کاظم معتمد نژاد (پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران)

زاده خاک خراسان بود و دست پرورده خانواده‌ای اهل ادب و فرهنگ. در اواخر دهه ۳۰ با مدیر روزنامه کیهان آشنا و جرقه مصمم شدن حضورش در این حرف زده شد. هم ادب و ارتباطات را می‌شناخت و هم وکالت را. بها و ارزش زیادی به رشته ارتباطات داد و با پشتکارش این رشته به یکی از گرایش های علوم انسانی تبدیل شد.

زادروز کاظم معتمد نژاد (پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران)

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب