با اینکه چرخه طبیعت از روز ازل، تابع یک زنجیره غذایی روشن بوده است، اما حیوانات بخش زیبا و باشکوهی از این نظام خلقت اند و قربانی شدن شان برای تغذیه، به مزاج انسانهای زیادی خوش نمی آید. پس گیاه و تغذیه انسان از آن، می تواند انتخاب بهتری برای تناول در لحظه های گرسنگی باشد.

روز گیاهخواری

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب