با اینکه چرخه طبیعت از روز ازل، تابع یک زنجیره غذایی روشن بوده است، اما حیوانات بخش زیبا و باشکوهی از این نظام خلقت اند و قربانی شدن شان برای تغذیه، به مزاج انسانهای زیادی خوش نمی آید. پس گیاه و تغذیه انسان از آن، می تواند انتخاب بهتری برای تناول در لحظه های گرسنگی باشد.

روز گیاهخواری

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب