اینکه در سرزمین ما هم امکان رشد دارد، جای بسی خوشحالی است. میوه ای تک دانه گرمی که خاصیت عجیب و غریبی دارد و بعد از خوردنش وجود انسان و حیوانات را اغناء از انرژی و حال خوب میکند. وقتی به ظاهر شگفت انگیز و پیچیده اش نگاه کنید، در میابید بی دلیل نیست که شکل زیبا و در عین حال قدرتمند اش، شبیه به مغز ما طراحی شده است.

روز گردو

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب