روز بهزیستی و تامین اجتماعی

افرادی هستند که تمام زورشون رو میزنند، اما به هر دلیلی نتونستند اونطور که باید از پس زندگی معمولی و خرجشون بربیاند. ولی هستند عده ای که با درآمدی که دارند، چند زندگی معمولی و سر و سامون بدند. اگه پای انسانیت و نوع دوستی وسط باشه، لحظه‌ای تردید نمیکنند و زندگی راحتشون رو با همنوعشون شریک می‌شوند و یک لبخند به لبخندهای دیگه دنیا اضافه می‌کنند.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب