قرار است پای هیچ دولتی وسط نباشد و خود مردم برای شرایط شغلی موجود تصمیم بگیرند و تاثیرگذار باشند، که از این طریق برای بالا بردن کیفیت و تدابیری برای مقابله در برابر تخلفات حفظ شوند. داشتن یک صنف مسئول و مطمئن می تواند امنیت زیادی را به افرادی که می خواهند برای جامعه تاثیرگذار باشند بدهد.

روز اصناف

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب