ویدیوهای گویندگان پیشکسوت صفحه 3

منوچهر والی زاده - نمونه صدای گویندکان چکاوا

منوچهر زنده دل - نمونه صدای گویندکان چکاوا

ژاله علو - نمونه صدای گویندکان چکاوا

ناصر ممدوح - نمونه صدای گویندکان چکاوا

رویا نونهالی - نمونه صدای گویندکان چکاوا

بهمن هاشمی- نمونه صدای گویندکان چکاوا

کیکاووس یاکیده - نمونه صدای گویندکان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب