محمدصادق لطیفی

محمد صادق پورحسینی لطیفی

محمدصادق لطیفی گوینده و مدرس لهجه بریتیش در ایران با ۴ سال گویندگی در شرکت تخصصی صدا و نریشن چکاوا،از تخصص های ایشان می‌توان به گویندگی تبلیغاتی و تیز های صنعتی و تیپ گویی به زبان انگلیسی و گویندگی بازی های رایانه ای اشاره کرد.

 

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب