کیمیا ملکی

کیمیا ملکی

کیمیا ملکی گوینده انگلیسی زبان چکاوا، دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بیمه اکو (بیمه بین الملل) دانشگاه علامه طباطبایی است و دارای مدرک فارغ التحصیلی از کانون زبان ایران است. ایشان، همچنین مدرک تربیت مدرس زبان انگلیسی دارد و در حوزه تدریس انگلیسی هم مشغول به کار است.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب