فریناز ثریا

فریناز ثریا

فریناز ثریا، گوینده ی حرفه ای دارای مدرک روابط عمومی و کارشناسی حرفه ای گویندگی و دوبله می باشد. وی در رادیو فرهنگ و برنامه های متعددی از صدا وسیما سابقه ی گویندگی دارد.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب