علیرضا بختیاری

علیرضا بختیاری

علیرضا بختیاری گوینده و مجری رادیو و تلویزیون همکار چکاوا میباشد.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب