دسته بندی: بلاگ

اصطلاحات ایرانی دوبله
بلاگ

اصطلاحات ایرانی دوبله

منبع: ماهنامه سینمایی فیلم- شماره ۱۴۵ عباس بابویهی، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک است و پایان نامه تحصیلی اش «صدا و بیان در سینما» عنوان

ادامه مطلب »
دوبله یا زیرنویس
بلاگ

دوبله یا زیرنویس؟ هیچ یک

منبع: ماهنامه سینمایی فیلم- شماره ۱۴۵: سعید کاشفی برگردان زبانی به زبانی دیگر در یک فیلم، هنوز و همچنان در دنیا با مخالفت های بسیاری

ادامه مطلب »