بزرگداشت استاد شهریار

 شعر زیباترین زبان ممکن برای ابراز وجود است و این مرد بزرگ برای فرهنگ سازی در این عرصه دلنشین بسیار کوشید و از هیچ تلاشی مضایقه نکرد. این هنرمند بزرگ تبریزی، استاد شهریار، سالهای زیادی به فارسی و آذری شعر سرود و شاهکارهای بسیاری را به هنر ایران اضافه کرد.

بزرگداشت استاد شهریار

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

امتیاز دهی به این مطلب