بزرگداشت استاد شهریار

 شعر زیباترین زبان ممکن برای ابراز وجود است و این مرد بزرگ برای فرهنگ سازی در این عرصه دلنشین بسیار کوشید و از هیچ تلاشی مضایقه نکرد. این هنرمند بزرگ تبریزی، استاد شهریار، سالهای زیادی به فارسی و آذری شعر سرود و شاهکارهای بسیاری را به هنر ایران اضافه کرد.

بزرگداشت استاد شهریار

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب