علیرضا صدر

صدر علیرضا

علیرضا صدر گوینده و نریتور فارسی، انگلیسی، فرانسه و مترجم همزمان در حوزه های عمومی و تخصصی با بیش از ۱۹ سال سابقه در زمینه تولید محتوا و تدریس.

لهجه: American

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب